Cennik

Nazwa produktu Opis Cena Katalogowa POLLIN
PRZEKAŹNIKI ASYMETRII NAPIĘCIOWEJ
MKF-1P Czujnik zaniku i asymetrii faz. Styk 1Z 8A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 79,00 zł
MKF-1PK Czujnik zaniku, asymetrii i kolejności faz. Styk 1Z 8A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 85,00 zł
MKF-1PR* Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulacją progu i czasu zadziałania. Styk 1Z 8A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 89,00 zł
MKF-1PM* Czujnik zaniku, asymetrii i kolejności faz z regulacją progu i czasu zadział. Styk 1Z 8A 250V AC galwanicznie odseparowany.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
95,00 zł
MKF-12P Czujnik zaniku i asymetrii faz. Styk 2 x 1P 8A 250V AC galwanicznie odseparowane. Na szynę TH 35, 1 moduł. 105,00 zł
MKF-12PK Czujnik zaniku, asymetrii i kolejności faz. Styk 2 x 1P 8A 250V AC galwanicznie odseparowane. Na szynę TH 35, 1 moduł. 115,00 zł
MKF-12PR* Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulacją progu i czasu zadziałania. Styk 2 x 1P 8A 250V AC galwanicznie odseparowane. Na szynę TH 35, 1 moduł. 115,00 zł
MKF-12PM* Czujnik zaniku, asymetrii i kolejności faz z regulacją progu i czasu zadziałania. Styk 2 x 1P 8A 250V AC galwanicznie odseparowane. Na szynę TH 35, 1 moduł. 125,00 zł
MKF-2P Czujnik zaniku i asymetrii faz z kontrolą styków stycznika.
Styk 1P 8A 250V AC galwanicznie odseparowany.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
108,00 zł
MKF-2PK Czujnik zaniku, asymetrii i kolejności faz z kontrolą styków stycznika. Styk 1P 5A 250V AC galwanicznie odseparowny.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
151,00 zł
MKF-2PR* Czujnik zaniku i asymetrii faz z kontrolą styków stycznika i regulacją progu i czasu zadziałania. Styk 1P 8A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 118,00 zł
MKF-2PM* Czujnik zaniku, asymetrii i kolejności faz z kontrolą styków stycznika i regulacją progu i czasu zadział. Styk 1P 5A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 161,00 zł
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZNIKI FAZ
AZF-3 Automatyczny przełącznik faz. Możliwość wyboru pracy z priorytetem fazy L1 lub bez priorytetu. Obciążalność 16A 250V AC. Czas przełączenia < 200 ms. Na szynę TH 35, 3 moduły. 220,00 zł
AZF-4 Automatyczny przełącznik faz. Możliwość wyboru pracy z priorytetem fazy L1 lub bez priorytetu. Regulacja progu zadziałania 180 ÷ 210V. Obciążalność 16A 250V AC.
Możliwość podłączenia zewnętrznych styczników.
Czas przełączenia < 200 ms. Na szynę TH 35, 3 moduły.
280,00 zł
AZF-10S Automatyczny przełącznik faz. Możliwość wyboru pracy z priorytetem fazy L1 lub bez priorytetu. Regulacja progu zadziałania 180 ÷ 210V. Obciążalność 10A 250V AC. Możliwość podłączenia zewnętrznych styczników. System wzajemnego elektromechanicznego blokowania styków. Czas przeł. 330,00 zł
STEROWNIKI UKŁADÓW SZR
SZR-1 Sterownik do układów SZR typu “sieć-sieć” z regulacją czasu przerwy przełączeniowej. Automatycznie przełącza odbiory z sieci podstawowej na rezerwową (i z powrotem) w przypadku zaniku napięcia, asymetrii lub nieprawidłowej kolejności faz.
8 diod LED informujących o stanie pracy urządzenia.
Zasilanie 3 x 400V AC + N. Wyjście napięciowe (230 V AC).
Na szynę TH 35, 4 moduły.
398,00 zł
SZR-2 Sterownik do układów SZR typu “sieć-sieć” z regulacją czasu przerwy przełączeniowej. Automatycznie przełącza odbiory z sieci podstawowej na rezerwową (i z powrotem) w przypadku zaniku napięcia, asymetrii lub nieprawidłowej kolejności faz.
8 diod LED informujących o stanie pracy urządzenia. Zasilanie
3 x 400V AC + N. Styk 2 x 1P 8A 250V AC galwanicznie odseparowane. Na szynę TH 35, 4 moduły.
435,00 zł
SZR-2R Sterownik do układów SZR typu “sieć-sieć” z regulacją czasu przerwy przełączeniowej oraz progu zadziałania i czasu opóźnienia reakcji. Pozostałe dane jak dla SZR-2. 469,00 zł
SZR-2ZP Sterownik do układów SZR typu “sieć-sieć”. Możliwość wyboru pracy z priorytetem sieci podstawowej lub bez priorytetu. Pozostałe dane jak dla SZR-2. 590,00 zł
AUTOMATY SCHODOWE
WS-1S Automat schodowy z regulacją czasu w zakresie 20s ÷ 10min.
Do instalacji 3- jak i 4-żyłowej. Styk 1Z 16A 250V AC. Obciążalność do 2000W. Zasilanie 230V AC
(opcja: 24V AC/DC*). Na szynę TH 35, 1 moduł.
47,00 zł
WS-1Si Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WS-1S. 57,00 zł
PRZEKAŹNIKI CZASOWE
PC-1TZ Przekaźnik czasowy - opóźnione załączanie. Funkcje serwisowe ON/OFF. Regulacja czasu: 0,1s ÷ 99.000s (3 pokrętła 10-pozycyjne pozwalające na jednoznaczne nastawy). Zasilanie 230V AC (opcja: 24 AC/DC). Uruchamianie napięciem zasilania (opcje: uruchamiane impulsem lub uruchamiane sygnałem ciągłym). Styk 1P 16A 250V AC galwanicznie odseparowany.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
89,00 zł
PC-1TW Przekaźnik czasowy - opóźnione wyłączanie. Funkcje serwisowe ON/OFF. Regulacja czasu: 0,1s ÷ 99.000s (3 pokrętła 10-pozycyjne pozwalające na jednoznaczne nastawy). Zasilanie 230V AC (opcja: 24 AC/DC). Uruchamianie napięciem zasilania (opcje: uruchamiane impulsem lub uruchamiane sygnałem ciągłym). Styk 1P 16A 250V AC galwanicznie odseparowany.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
89,00 zł
PC-1SD Przekaźnik czasowy - opóźnione odpadanie (po zaniku sygnału startu następuje odliczenie czasu, po którym styk wyjściowy wraca do stanu początkowego). Uruchamianie sygnałem startu. Regulacja czasu: 5s ÷ 10min.
Zasilanie 230V AC. Styk 1P 16A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł.
75,00 zł
MASTER 3 Programowalny przekaźnik czasowy z dużym, dwucyfrowym wyświetlaczem LED. Programowanie joystickiem. 30 funkcji czasowych. Możliwość nastawiania czasu T3. Zakres czasowy 0,1s ÷ 99h 59min 59,99s. Precyzyjna informacja o wprowadzonych nastawach i stanie pracy urządzenia. Zasilanie 24 ÷ 250V AC/DC. Styk 1P 16A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 149,00 zł
WYŁĄCZNIKI BISTABILNE
WBI-1S Przekaźnik bistabilny uniwersalny. Automatyczne dostosowanie
Do typu sygnału sterującego („L”/„N”). Styk 1P 16A 250V AC. Zasilanie 230V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
55,00 zł
WBI-1Si Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-1S. 65,00 zł
WBI-1M Przekaźnik bistabilny uniw. z pamięcią stanu. Automatyczne dostosowanie do typu sygnału sterującego („L”/„N”). Styk 1P 16A 250V AC. Zasilanie 230V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł. 59,00 zł
WBI-1Mi Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-1M. 69,00 zł
WBI-1T Przekaźnik bistabilny uniwersalny z regulacją czasu samoczynnego wyłączenia. Automatyczne dostosowanie do typu sygnału sterującego („L”/„N”). Styk 1P 16A 250V AC. Zasilanie 230V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł. 59,00 zł
WBI-1Ti Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-1T. 69,00 zł
WBI-24S Przekaźnik bistabilny. Zasilanie 24V AC/DC. Sterowanie: uniwersalne („+”/”-”) dla 24V AC lub „+” dla 24V DC.
Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
55,00 zł
WBI-24Si Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-24S. 65,00 zł
WBI-24M Przekaźnik bistabilny z pamięcią stanu. Zasilanie 24V AC/DC. Sterowanie: uniwersalne („+”/”-”) dla 24V AC lub „+” dla 24V DC. Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł. 59,00 zł
WBI-24Mi Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-24M. 69,00 zł
WBI-24T Przekaźnik bistabilny z regulacją czasu samoczynnego wyłączenia. Zasilanie 24V AC/DC. Sterowanie: uniwersalne („+”/”-”) dla 24V AC lub „+” dla 24V DC. Styk 1P 16A 250V AC.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
59,00 zł
WBI-24Ti Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-24T. 69,00 zł
WBI-24SN Przekaźnik bistabilny. Zasilanie 24V DC. Sterowanie „-”.
Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
55,00 zł
WBI-24SNi Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-24SN. 65,00 zł
WBI-24MN Przekaźnik bistabilny z pamięcią stanu. Zasilanie 24V DC. Sterowanie „-”. Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł. 59,00 zł
WBI-24MNi Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-24MN. 69,00 zł
WBI-24TN Przekaźnik bistabilny z regulacją czasu samoczynnego wyłączenia. Zasilanie 24V DC. Sterowanie „-”.
Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
59,00 zł
WBI-24TNi Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-24TN. 69,00 zł
WBI-12S Przekaźnik bistabilny. Zasilanie 12V DC. Sterowanie „+”.
Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
55,00 zł
WBI-12Si Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-12S. 65,00 zł
WBI-12T Przekaźnik bistabilny z regulacją czasu samoczynnego wyłączenia. Zasilanie 12V DC. Sterowanie „+”.
Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
59,00 zł
WBI-12Ti Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-12T. 69,00 zł
WBI-12SN Przekaźnik bistabilny. Zasilanie 12V DC. Sterowanie „-”.
Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
55,00 zł
WBI-12SNi Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-12SN. 65,00 zł
WBI-12TN Przekaźnik bistabilny z regulacją czasu samoczynnego wyłączenia. Zasilanie 12V DC. Sterowanie „-”.
Styk 1P 16A 250V AC. Na szynę TH 35, 1 moduł.
59,00 zł
WBI-12TNi Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla WBI-12TN. 69,00 zł
WYŁĄCZNIKI ZMIERZCHOWE
MROK-1 Automat zmierzchowy hermetyczny, na podłoże, z przewodem 0,5m, regulacją progu zadziałania 2÷50 Lux i diodą LED ułatwiającą regulację. Obciążalność 10A 250V.
Wymiary 66 x 47 x 24 mm
53,00 zł
MROK-16 Automat zmierzchowy hermetyczny, na podłoże, z przewodem 0,5m, regulacją progu zadziałania 2÷50 Lux i diodą LED ułatwiającą regulację. Obciążalność 16A 250V.
Wymiary 66 x 47 x 24 mm
56,00 zł
MROK-16i Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla MROK-16. 66,00 zł
MROK-MINI Automat zmierzchowy hermetyczny, na podłoże, z przewodem 0,5m, regulacją progu zadziałania 2÷50 Lux i diodą LED ułatwiającą regulację. Obciążalność 16A 250V.
Wymiary 50 x 40 x 20 mm
58,00 zł
MROK-16S z sondą SW-10 Automat zmierzchowy na szynę TH 35 z niezależną hermetyczną sondą walcową (śr. 10 mm), regulacją progu zadziałania
2÷50 Lux i diodą LED ułatwiającą regulację. Obciążalność
16A 250V. 1 moduł.
79,00 zł
MROK-16Si z sondą SW-10 Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla MROK-16S z sondą SW-10. 89,00 zł
MROK-16S* z sondą SN-16L Automat zmierzchowy na szynę TH 35 z niezależną hermetyczną sondą natynkową, regulacją progu zadziałania 2÷50 Lux i diodą LED ułatwiającą regulację. Obciążalność 16A 250V. 1 moduł. 99,00 zł
MROK-16Si* z sondą SN-16L Styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80A/20ms). Pozostałe dane jak dla MROK-16S z sondą SN-16L. 109,00 zł
WSKAŹNIKI NAPIĘCIA
WN-1* Jednofazowy wskaźnik napięcia. 1 x LED śr. 5 mm (czerwony lub zielony). Zasilanie 230V AC (opcje: 24V AC i 24V DC).
Na szynę TH 35, 1 moduł.
23,00 zł
WN-3 Trójfazowy wskaźnik napięcia. 3 x LED śr. 3 mm (czerwone lub zielone). Zasilanie 3 x 400V AC + N (opcja: 3 x 58V AC + N). Na szynę TH 35, 1 moduł. 25,00 zł
WN-3W Trójfazowy wskaźnik obecności napięcia WN-3W służy do informowania o aktualnym stanie sieci trójfazowej za pomocą trzech diod świecących LED o średnicy 3 mm (w kolorze czerwonym lub zielonym). Diody nie wystają ponad powierzchnię obudowy. Wskaźnik WN-3W wykonywany jest w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH-35. 25,00 zł
WN-3K Trójfazowy wskaźnik napięcia. 3 x LED śr. 3 mm (żółta (L1), zielona (L2), czerwona (L3)). Zasilanie 3 x 400V AC + N.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
26,00 zł
WN-3F Trójfazowy wskaźnik napięcia. 3 x LED śr. 5 mm (czerwone lub zielone). Zasilanie 3 x 400V AC + N. Na szynę TH 35, 1 moduł. 27,00 zł
WN-3FK Trójfazowy wskaźnik napięcia. 3 x LED śr. 5 mm (żółta (L1), zielona (L2), czerwona (L3)). Zasilanie 3 x 400V AC + N.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
28,00 zł
WN-3M** Trójfazowy wskaźnik napięcia. 3 x LED śr. 3 mm (czerwone lub zielone). Zasilanie 3 x 400V AC + N (opcja: 3 x 58V AC + N). Na szynę TH 35, ½ modułu. 63,00 zł
WN-3MK** Trójfazowy wskaźnik napięcia. 3 x LED śr. 3 mm (żółta (L1), zielona (L2), czerwona (L3)). Zasilanie 3 x 400V AC + N.
Na szynę TH 35, ½ modułu.
68,00 zł
WN-3ZP* 3-fazowy wskaźnik napięcia z przyciskiem monostabilnym (diody LED świecą tylko podczas wciskania przycisku). 3 x LED śr. 3 mm (czerw. lub zielone). Zasilanie 3 x 400V AC + N.
Na szynę TH 35, 1 moduł.
45,00 zł
POMIAROWE WSKAŹNIKI NAPIĘCIA
WN-33 Wielofunkcyjny trójfazowy wskaźnik napięcia. 12 mini-diod LED sygnalizuje: obecność prawidłowego napięcia (-15 ÷ +10%),
brak fazy, obniżenie napięcia < 195V, wzrost napięcia > 253V, nieprawidłową kolejność faz, asymetrię faz > 5%, zwarcie faz. Na szynę TH 35, 1 moduł.
117,00 zł
WN-33P Wielofunkcyjny trójfazowy wskaźnik napięcia ze stykiem wyjściowym 1Z 6A 250V AC galwanicznie odsep.
Pozostałe dane jak dla WN-33.
139,00 zł
ZESTAWY STYCZNIKOWO – PRZEKAŹNIKOWE
EURO-2 Zestaw zabezpieczający (układ elektroniczny, stycznik, termik) do silników trójfazowych. Hermetyczny (IP 65). Reakcja na zanik lub asymetrię faz oraz kontrola styków stycznika. Możliwość podłączenia czujnika ciśnieniowego i czujnika lustra wody. Wymiary 198 x 148 x 96 mm. Typowe zakresy termików: 2,6÷3,7A; 3,7÷5,5A; 5,5÷8,0A; 8,0÷11,5A. 450,00 zł
EURO-2M* Zestaw zabezpieczający (układ elektroniczny, stycznik, termik) do silników trójfazowych. Hermetyczny (IP 65). Reakcja na zanik, asymetrię i nieprawidłową kolejność faz, kontrola styków stycznika oraz regulacja progu zadziałania i czasu opóźnienia reakcji. Możliwość podłączenia czujnika ciśnieniowego i czujnika lustra wody. Wymiary 198 x 148 x 96 mm. Typowe zakresy termików: 2,6÷3,7A; 3,7÷5,5A; 5,5÷8,0A; 8,0÷11,5A. 530,00 zł
EURO-2 5,5kW* Zakres prądowy termika: 12,0÷18,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2.
570,00 zł
EURO-2M 5,5kW* Zakres prądowy termika: 12,0÷18,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2M.
650,00 zł
EURO-2 7,5kW* Zakres prądowy termika: 12,0÷18,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2.
600,00 zł
EURO-2M 7,5kW* Zakres prądowy termika: 12,0÷18,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2M.
680,00 zł
EURO-2 9,0kW* Zakres prądowy termika: 16,0÷24,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2.
670,00 zł
EURO-2M 9,0kW* Zakres prądowy termika: 16,0÷24,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2M.
750,00 zł
EURO-2 11,0kW* Zakres prądowy termika: 23,0÷32,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2.
670,00 zł
EURO-2M 11,0kW* Zakres prądowy termika: 23,0÷32,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2M.
750,00 zł
EURO-2 13,0kW* Zakres prądowy termika: 23,0÷32,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2.
760,00 zł
EURO-2M 13,0kW* Zakres prądowy termika: 23,0÷32,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2M.
840,00 zł
EURO-2 15,0kW* Zakres prądowy termika: 30,0÷38,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2.
760,00 zł
EURO-2M 15,0kW* Zakres prądowy termika: 30,0÷38,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2M.
840,00 zł
EURO-2 18,5kW* Zakres prądowy termika: 30,0÷38,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2.
870,00 zł
EURO-2M 18,5kW* Zakres prądowy termika: 30,0÷38,0A. Wymiary
248 x 198 x 116 mm. Pozostałe dane jak dla EURO-2M.
950,00 zł
MODUŁY BEZPIECZNIKOWE
BIK-1W* Jedna oprawka bezpiecznikowa z wysoką główką, pozwalającą na wymianę bezpiecznika bez użycia narzędzia.
I max = 10A 250V. Na szynę TH 35, 1 moduł.
35,00 zł
BIK-2W* Dwie oprawki bezpiecznikowe z wysoką główką, pozwalającą na wymianę bezpiecznika bez użycia narzędzia.
I max = 10A 250V. Na szynę TH 35, 1 moduł.
45,00 zł
BIK-3W* Trzy oprawki bezpiecznikowe z wysoką główką, pozwalającą na wymianę bezpiecznika bez użycia narzędzia. I max = 10A 250V. Na szynę TH 35, 1 moduł. 56,00 zł
BIK-4W* Cztery oprawki bezpiecznikowe z wysoką główką, pozwalającą na wymianę bezpiecznika bez użycia narzędzia.
I max = 10A 250V. Na szynę TH 35, 4 moduły.
86,00 zł
MODUŁY STYKÓW POMOCNICZYCH
MSP-1P Moduł styków pomocniczych. Możliwość przyłączenia zasilania 230V AC lub 24V AC/DC. Styk 1P 16A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 43,00 zł
MSP-3P* Moduł styków pomocniczych. Możliwość przyłączenia zasilania 230V AC lub 24V AC/DC. Styk 3 x 1P x 8A 250V AC galwanicznie odseparowany. Na szynę TH 35, 1 moduł. 67,00 zł
TESTER CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW
TP-1 Tester ciągłości przewodów nie będących pod napięciem (wykrywanie przerw, zwarć, identyfikacja przewodów w wiązkach). Zasilanie: bateria 12V (typ 23A). Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna (LED śr. 3 mm). Przewody pomiarowe 1m, zakończone „banankami” oraz nasuwanymi „krokodylkami”. Wymiary 50 x 30 x 14 mm. 33,00 zł
Formularz kontaktowy