Wiadomości/Artykuły O nas Produkty Cennik Katalog Dokumentacje Kontakt

Nagłówek dodatkowy

O nas / Nieustające innowacje
  ROK 2013
SZR-2R

Pierwszy w Polsce sterownik samoczynnego załączania rezerwy do układów typu „sieć - sieć”, charakteryzujący się kompaktową budową (tylko 4 moduły – 70 mm), łatwą obsługą (wystarczy ustawić czas przełączenia) i niezwykle korzystną ceną, zdecydowanie upraszczający układy SZR.

  ROK 2012
AZF-4

PierwszywPolsce miniaturowy automatyczny przełącznik faz, który pomimo niewielkich gabarytów (tylko 3 moduły – 52,5 mm) przystosowany jest zarówno do bezpośredniego zasilania odbiornika jednofazowego (16A 250V AC), jak i podłączenia zewnętrznych styczników, a także pozwala na regulację progu zadziałania i wybór pracy z/bez priorytetu fazy L1.

  ROK 2011
MROK-Mini
 

Pierwszy w Polsce miniaturowy automat zmierzchowy, który pomimo niewielkich gabarytów (50x40x20 mm) pozwala na podłączenie obciążenia nawet do 16A 250V AC i regulację progu zadziałania, wspomaganą bezzwłocznie reagującą diodą LED.

 ble ROK 2010
MKF-2PM

Pierwszy w Polsce miniaturowy (tylko jeden moduł – 17,5 mm) przekaźnik asymetrii napięciowej zabezpieczający silniki trójfazowe przed wszystkimi podstawowymi zagrożeniami (tj. zanik fazy, asymetria faz, nieprawidłowa kolejność faz, przerwa za stycznikiem) oraz wyposażony w pokrętła regulacji progu i czasu opóźnienia zadziałania.

  ROK 2009
WN-33P

Pierwszy w Polsce wielofunkcyjny trójfazowy wskaźnik napięcia (o szerokości zaledwie jednego modułu – 17,5 mm) monitorujący wszystkie podstawowe parametry sieci trójfazowej (poziom napięcia, kolejność, asymetria, zwarcie faz) i sygnalizujący wykrytą awarię za pomocą diod LED oraz dostępnego dla użytkownika styku zwiernego.

  ble ROK 2008
WBI-1SU

Pierwszy w Polsce wyłącznik bistabilny automatycznie rozpoznający i dostosowujący się do rodzaju zastosowanego w instalacji sygnału sterującego (fazy „L” lub zera „N”).

  ROK 2007
MKF-12PM

Pierwszy w Polsce miniaturowy (tylko jeden moduł – 17,5 mm) przekaźnik asymetrii napięciowej, posiadający na wyjściu DWA styki przełączne galwanicznie odseparowane, reagujący na zanik fazy, asymetrię faz i nieprawidłową kolejność faz oraz dający użytkownikowi możliwość regulacji progu i czasu opóźnienia zadziałania.

  ROK 2006
MASTER-25

Pierwszy na rynku mikroprocesorowy przekaźnik czasowy łączący w sobie małe gabaryty, bogactwo funkcji, łatwość obsługi (tylko dwa przyciski) oraz kompletną i czytelną informację (dzięki LED-owemu wyświetlaczowi cyfrowemu) o stanie pracy.

ROK 2005
WN-3ZP
Pierwszy w Polsce trójfazowy wskaźnik obecności napięcia pozwalający na kontrolę stanu sieci trójfazowej poprzez wciśnięcie przycisku monostabilnego (wyeliminowanie ciągłego świecenia diod LED).
ROK 2004
WBI-1SU
Pierwszy w Polsce wyłącznik bistabilny wyposażony w przełącznik umożliwiający wybór sygnału sterującego.
ROK 2004
AZF-10S
Pierwszy w Polsce automatyczny przełącznik faz z systemem wzajemnego blokowania styków (trzy przekaźniki wielostykowe), przeznaczony do montażu na szynie 35 mm.
ROK 2003
WN-1D
Pierwsze w Polsce wskaźniki obecności napięcia (jednofazowe i trójfazowe) wykonane na bazie dużych prostokątnych diod LED, charakteryzujących się bardzo dobrą widocznością.
ROK 2001
KOS-1
Pierwszy w Polsce kontroler obecności sieci w obudowie dwumodułowej (35 mm) na szynę 35 mm z niezależnym wewnętrznym zasilaniem, wykrywający zanik fazy w sieci jednofazowej lub trójfazowej i sygnalizujący ten fakt głośnym sygnałem akustycznym.
ROK 2000
WN-3M
Pierwszy w Polsce miniaturowy wskaźnik obecności napięcia trójfazowego zmieszczony w obudowie półmodułowej (9 mm) na szynę 35 mm, zastępujący trzy jednomodułowe lampki kontrolne (prawie 6 razy węższy).
ROK 2000
WP-3
Pierwszy w Polsce pomiarowy wskaźnik napięcia trójfazowego zmieszczony w obudowie dwumodułowej (35 mm) na szynę 35 mm, pokazujący za pomocą trzech linijek diodowych wartość napięcia na trzech fazach jednocześnie.
ROK 1999
MROK-2S
Pierwszy w Polsce wyłącznik zmierzchowy zmieszczony w obudowie jednomodułowej (17,5 mm) na szynę 35 mm, posiadający dwie niezależne regulacje: progu załączenia o zmierzchu oraz progu wyłączenia o świcie (regulacja szerokości histerezy).
ROK 1998
WP-1
Pierwszy w Polsce pomiarowy wskaźnik napięcia jednofazowego zmieszczony w obudowie jednomodułowej (17,5 mm) na szynę 35 mm, pokazujący wartość napięcia za pomocą linijki diodowej.
ROK 1998
WN-3
Pierwszy w Polsce wskaźnik obecności napięcia trójfazowego w obudowie jednomodułowej (17,5 mm) na szynę 35 mm, zastępujący trzy jednomodułowe lampki kontrolne. Jego zaletę, poza miniaturyzacją, stanowią silnie świecące diody LED o niemal nieograniczonej żywotności.
ROK 1997
MKF-2P
Pierwszy w Polsce miniaturowy przekaźnik asymetrii napięciowej kontrolujący dodatkowo styki stycznika zmieszczony w obudowie dwumodułowej (35 mm) na szynę 35 mm. Ponadto użytkownik ma do dyspozycji styk przełączny galwanicznie odseparowany.
ROK 1997
MKF-1PM
Pierwszy w Polsce miniaturowy przekaźnik asymetrii napięciowej w obudowie jednomodułowej (17,5 mm) na szynę 35 mm (odpowiednik MKF-1M) którego elementem wykonawczym jest styk zwierny galwanicznie odseparowany (4 A 250 V AC).
ROK 1997
MKF-1M
Pierwszy w Polsce miniaturowy przekaźnik asymetrii napięciowej w obudowie jednomodułowej (17,5 mm) na szynę 35 mm, reagujący na zanik fazy, asymetrię faz oraz nieprawidłową kolejność faz i wyposażony w regulację progu zadziałania. Element wykonawczy - triak.
ROK 1995
AZF-1
Pierwszy w Polsce automatyczny przełącznik faz służący do zapewniania ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych.
ROK 1993
ZS-5mb
Pierwszy w Polsce zestaw stycznikowo - przekaźnikowy zintegrowany z układem elektronicznym kontrolującym sieć trójfazową przed i za stycznikiem, przeznaczony do sterowania i zabezpieczania silników trójfazowych. Najpopularniejszy od 10 lat zestaw stycznikowo – przekaźnikowy do dziś służący pierwszym użytkownikom.